ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β.Γ. / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

4 Ιανουαρίου 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020

Οικονομικές ενισχύσεις:


ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
€/στρ./έτος
ΠΑΛΑΙΟΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
€/στρ./έτος
Ελιά 67,9 50,5
Σταφίδα 71,9 63,6
Επιτραπέζια σταφύλια 90 90
Οινοποιήσιμα σταφύλια 84,5 65,7
Κτηνοτροφικός Αραβόσιτος 60 60
Εδώδιμος αραβόσιτος 56,3 54,4
Χειμερινά σιτηρά 12,2 12
Μηδική, Τριφύλλι 58,5 57,4
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 43 49,1
Όσπρια 45,6 49,1
Φυλλώδη λαχανικά-Σταυρανθή / Βολβώδη-Καρότο-Πατάτα 60 60
Ακρόδρυα 90 61,6

ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Περισσότερο...


Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 848/2018 (ΕΕ) (ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 01-01-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ 834/2007 Ε.Ε.

22 Ιουνίου 2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου.

Περισσότερο...


Απάντηση του Κων. Ιγνατιάδη στην στρεβλή και στρεβλωτική «διάγνωση» της κ. Δ. Λυμπεροπούλου (22/11/2017)

22 Νοεμβρίου 2017

Στο παρακάτω σχόλιο της κας Λυμπεροπούλου, ως απάντηση σε επιστολή της "Ενωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας":

(Θέμα: Fwd: Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση 2543/103240/3-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3529/9-10-2017) που αφορά την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τους ΕΚ 834/2007 και 889/2008 περί Βιολογικής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας
Προς: enosibiolak@gmail.com)

- " Για να διευκολύνω όσους δεν γνωρίζουν το θέμα...
Η ΥΑ αυτή ήταν άκρως αναγκαία προκειμένου να μπει μια τάξη επιτέλους στους πιστοποιητικούς οργανισμούς
Αν θέλετε λεπτομέρειες μπορώ να γράψω ένα αναλυτικό κείμενο σχετικά
Η ΥΑ συντάχθηκε αφού λήφθησαν υπόψην τα σχόλια που είχαν κατατεθεί από τις ενώσεις βιοκαλλιεργητών και την ένωση των ΟΕΠ

 
Δήμητρα"


ο κος Ιγνατιάδης, διευθυντής της Φυσιολογική, απαντάει:

Περισσότερο...


Ενημερωτική εκδήλωση για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων

17 Νοεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτική εκδήλωση για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων

Η νέα πολιτική προώθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω των προγραμμάτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από 1/12/2015 σκοπεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ΄ αυτές, καθώς και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι αγρότες.

Με το νέο πλαίσιο έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα κονδύλια (προβλέπεται σταδιακή αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για την προώθηση, από 61 εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. Ευρώ το 2019), έχει αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης (αύξηση από 50% σε 70-80% το οποίο είναι 85% για την Ελλάδα) ενώ η εθνική συγχρηματοδότηση καταργείται και έχει μειωθεί η γραφειοκρατία στο στάδιο της έγκρισης των σχετικών προγραμμάτων με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η υποβολή σχετικών αιτήσεων.

Δικαίωμα υποβολής των προτάσεων σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων σε εφαρμογή του κανονισμού έχουν παραγωγικοί φορείς του κλάδου όπως Διεπαγγελματικές και Επαγγελματικές οργανώσεις αντιπροσωπευτικές του σχετικού τομέα προϊόντων, Οργανώσεις παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων παραγωγών, Ομάδες του καν 1151/2012 και φορείς του αγροδιατροφικού τομέα. Επιλέξιμα προϊόντα είναι σχεδόν όλα τα γεωργικά προϊόντα (τα γεωργικά προϊόντα παραρτήματος 1 της ΣΛΕΕ, εκτός του καπνού, μεταποιημένα είδη διατροφής, οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ, μπύρα, αλκοολούχα ποτά προϊόντα αλιείας, βαμβάκι κ.α.).
Προκειμένου να ενημερωθούν φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε εφαρμογή του νέου κανονισμού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο η οποία πρόκειται να γίνει την Τετάρτη 18/11/2015 στις 10:00 π.μ. στο ‘‘Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων’’ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ (Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια Αθήνα). Η ενημέρωση θα γίνει από υπαλλήλους της Μονάδας AGRI-B5-Promotion της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερο...


Κοινή Αγροτική Πολιτική: Η Αναθεώρηση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο – οι τελευταίες εξελίξεις για προϊόντα και ενισχύσεις

20 Δεκεμβρίου 2013

Στις 16 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την πρόταση για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, ακολουθώντας μία συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η συμφωνία θέτει τους νέους κανόνες για την ΚΑΠ για μία περίοδο 7 ετών, ώστε να εξοπλίσει τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Οι κύριοι στόχοι της αναθεώρησης είναι να κάνουν την ΚΑΠ πιο «πράσινη» και με σωστότερο προσανατολισμό, με μία πιο δίκαιη διανομή των ενισχύσεων του εισοδήματος των αγροτών σε όλη την ΕΕ και με μία πιο αποτελεσματική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Ακολουθώντας τη συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020 είναι  408.31 δισεκατομμύρια Ευρώ (38% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ). Στον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ (άμεσες ενισχύσεις των εισοδημάτων και δαπάνες που αφορούν τις αγορές) θα δαπανηθούν 312.73 δις (76.6%) και στον δεύτερο πυλώνα (πολιτική αγροτικής ανάπτυξης) 95.58 δις (23.4%)».
 

Περισσότερο...


Αυστηρότεροι κανόνες για τα βιολογικά με πρωτοβουλία Κομισιόν

10 Αυγούστου 2013

Νέος Κανονισμός για τους σπόρους απειλεί την αγροτική βιοποικιλότητα

28 Μάϊου 2013

Νέος Κανονισμός για τους σπόρους απειλεί την αγροτική βιοποικιλότητα

H πρόταση της Επιτροπής για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά, ενέχει αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, την παγκόσμια διατροφική ασφάλεια και την ελευθερία των πολιτών για επιλογή και διαφάνεια
, σύμφωνα με οργανώσεις πολιτών

Περισσότερο...


Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής - Επίθεση κατά των αγορών βιοκαλλιεργητών

22 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 01 2012 :Επίθεση κατά των αγορών βιοκαλλιεργητών

Περισσότερο...


Επιμένει ο ΕΦΕΤ στην άρνηση διάθεσης τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας

5 Νοεμβρίου 2012

Επιμένει ο ΕΦΕΤ στην άρνηση διάθεσης τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας

Περισσότερο...


Καρκινικοί Όγκοι από... "αθώα" μεταλλαγμένα

26 Σεπτεμβρίου 2012

Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μεταλλαγμένα και ζιζανιοκτόνα ίσον καρκίνος
Αμφιλεγόμενη η στάση και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA)

Περισσότερο...


Είναι το Υπ.Γεωργίας των ΗΠΑ μια "θυγατρική εταιρεία" εξ ολοκλήρου διοικούμενη από την Monsanto?

26 Σεπτεμβρίου 2012

Πώς συνδέονται οι άνθρωποι του USDA (Υπ.Γεωργίας ΗΠΑ) με την Monsanto?
Μια εικόνα μιλάει όσο χίλιες λέξεις...

Περισσότερο...


Διατροφή με βιολογικά και ωφέλειες για παχυσαρκία και διαβήτη

18 Σεπτεμβρίου 2012

Σύμφωνα με δημοσίευση του Organic Center, η διατροφή με βιολογικά προϊόντα μπορεί να βοηθήσει να επιβραδυνθεί, και πιθανά να αντιστραφεί, η ανερχόμενη εμφάνιση παχυσαρκίας και διαβήτη, μέσω έξι μηχανισμών.

Περισσότερο...


Πλαστά πιστοποιητικά βιολογικών στην Αιτωλοακαρνανία

8 Αυγούστου 2012

Μεγάλο σκάνδαλο στη δυτική Ελλάδα με «μαϊμού» πιστοποιητικά βιολογικών προϊόντων που κατατέθηκαν στην αρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας, προκειμένου κάποιοι να εισπράξουν χρήματα που δεν τα δικαιούνταν. Το θέμα ξεκίνησε πριν ένα χρόνο στην Κεφαλονιά αλλά συνεχίστηκε και στο Αγρίνιο.
 

Περισσότερο...


Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της "Φ" στις Φέρες.

5 Ιουνίου 2012

Την Παρασκευή  02/06/2012 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό θέατρο Φερών του Ν. Εβρου, η ημερίδα της "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ" με θέμα:
“η Κρίση στην Ελληνική Γεωργία - Διέξοδος η Βιολογική Γεωργία;"


Περισσότερο...


Απαγορεύεται η ελεύθερη διακίνηση των παλιών ποικιλιών σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

8 Αυγούστου 2012

Αρνητική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ελεύθερη διακίνηση των παλιών ποικιλιών

Περισσότερο...


Μελέτες εγείρουν προβλήματα όσον αφορά στην ασφάλεια των ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί)

15 Ιουνίου 2012

Προβλήματα για την ασφάλεια προκύπτουν από την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, σύμφωνα με μελέτες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.

Περισσότερο...


Πρόγραμμα Re-agro (βιολογικές καλλιέργειες και αγροτικός τουρισμός).

22 Μάϊου 2012

Δύο τομείς της γεωργίας που αναπτύσσονται συνεχώς και δίνουν τη δυνατότητα ανέλιξης στους αγρότες είναι οι βιολογικές καλλιέργειες και ο αγροτικός τουρισμός.

Περισσότερο...


Οικολογικό σχολείο - Μια αξιόλογη κίνηση

3 Μαρτίου 2012

Ενναλακτικό σχολείο Οικολογικής Γεωργίας

Περισσότερο...


Πρότυπο βιολογικό αγρόκτημα στο ΑΠΘ

6 Φεβρουαρίου 2012

Το καλοκαίρι η πρώτη σοδειά του πρότυπου βιολογικού αγροκτήματος του ΑΠΘ

Περισσότερο...


Παρά την κρίση οι καταναλωτές αγοράζουν βιολογικά προϊόντα

6 Φεβρουαρίου 2012

"Ψήφο εμπιστοσύνης" στα βιολογικά προϊόντα εξακολουθούν να δίνουν οι Έλληνες καταναλωτές..

Περισσότερο...


Δημόσια διαβούλευση: Βιώσιμους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης αναζητά η Commission

2 Φεβρουαρίου 2011

Βιώσιμους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης αναζητά η Commission..

Περισσότερο...


Οι Βρετανοί μαθητές καλλιεργούν και πωλούν βιολογικά

12 Δεκεμβρίου 2011

Οι Βρετανοί μαθητές καλλιεργούν και πωλούν βιολογικά...

Περισσότερο...


Η βιολογική γεωργία ανώτερη της συμβατικής σύμφωνα με 30ετή έρευνα

30 Νοεμβρίου 2011

Το Ινστιτούτο Rodale ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα του 30ετούς πείραματος...

Περισσότερο...


Πατέντα της Bayer παραβιάζει την νομοθεσία

25 Νοεμβρίου 2011

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών πρόσφατα χορήγησε μια ευρεσιτεχνία για την εταιρεία Bayer που παραβιάζει την νομοθεσία..

Περισσότερο...


Σύγχρονοι τρόποι διάθεσης βιολογικών προϊόντων: Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Καλλιέργεια

1 Νοεμβρίου 2011

Η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Καλλιέργεια (Community Supported Agriculture, CSA), αφορά στο πώς ο καθένας μας αναλαμβάνει την ευθύνη για τον τρόπο που παράγεται η τροφή του και το πώς αυτή φτάνει στο τραπέζι του...
 

Περισσότερο...


Ωμή παρέμβαση της εταιρείας Monsanto στον τρόπο λειτουργίας της αγροτικής παραγωγής στη Γαλλία

20 Δεκεμβρίου 2011

Ωμή παρέμβαση της εταιρείας Monsanto στον τρόπο λειτουργίας της αγροτικής παραγωγής στη Γαλλία...χρηματικές κυρώσεις σε όποιον αγρότη κρατά τους δικούς του σπόρους..

Περισσότερο...


Κινδυνεύει η Κιβωτός των Σπόρων μας

20 Δεκεμβρίου 2011

Κινδυνεύει η Κιβωτός των Σπόρων μας

Περισσότερο...


Έκκληση για πανευρωπαϊκά μέτρα προστασίας των μελισσών

29 Δεκεμβρίου 2011

Έκκληση για πανευρωπαϊκά μέτρα προστασίας των μελισσών στο ψήφισμα που υιοθέτησε το ΕΚ την 15η Νοεμβρίου

Περισσότερο...


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice