ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ σχετικά με την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης

3 Ιουνίου 2019

Σας αποστέλλουμε συνημμένα ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) της δράσης 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2 του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Π.Α.Α. 2014-2020, σύμφωνα με την αριθ. 1102/72525/08-04-2019 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999,  από την Δευτέρα 03/06/2019 και ώρα 00:00:01 μέχρι και την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
 
Στον ιστοχώρο της βιολογικής γεωργίας Μέτρο 11 έχει αναρτηθεί η σχετική επισυναπτόμενη ανακοίνωση
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/4259-biologi-kalliergies11
 
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να λάβουν εγκαίρως γνώση με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας.
 
 
Αντώνιος Περδικάρης M.Sc., Ph.D
Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος
Προϊστάμενος Τμήματος
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης & Υδατοκαλλιεργειών
Λεωφ. Αθηνών  58, 104 41 ΑΘΗΝΑ
organic_farming_logo
Τηλ.: 210 - 5275 277
FAX:  210 - 5275 273
E-mail: aperdikaris@minagric.gr
 Σας αποστέλλουμε συνημμένα ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) της δράσης 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2 του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Π.Α.Α. 2014-2020, σύμφωνα με την αριθ. 1102/72525/08-04-2019 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999,  από την Δευτέρα 03/06/2019 και ώρα 00:00:01 μέχρι και την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
 
Στον ιστοχώρο της βιολογικής γεωργίας Μέτρο 11 έχει αναρτηθεί η σχετική επισυναπτόμενη ανακοίνωση
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/4259-biologi-kalliergies11
 
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να λάβουν εγκαίρως γνώση με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας.
 
 
Αντώνιος Περδικάρης M.Sc., Ph.D
Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος
Προϊστάμενος Τμήματος
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης & Υδατοκαλλιεργειών
Λεωφ. Αθηνών  58, 104 41 ΑΘΗΝΑ
organic_farming_logo
Τηλ.: 210 - 5275 277
FAX:  210 - 5275 273
E-mail: aperdikaris@minagric.gr
 

Περισσότερο...


Διαβίβαση της με αριθμ. Πρωτ. 1502/10804/15-05-2019 Εγκυκλίου για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων

16 Μάϊου 2019

Θέμα: «Διαβίβαση της με αριθμ. Πρωτ. 1502/10804/15-05-2019  Εγκυκλίου για την  διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καθώς και σχετικής ανακοίνωσης.’’
 
 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την με αριθμ. Πρωτ. 1502/10804/15-05-2019  Εγκυκλίου για την  διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καθώς και σχετικής ανακοίνωσης και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν εγκαίρως γνώση με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ύπαρξη και το περιεχόμενο αυτών.
Ειδικότερα όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρακαλούμε όπως διαβιβάσει τα ανωτέρω έγγραφα στις κατά τόπους περιφερειακές του υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους να τα διαβιβάσουν στους Δήμους της  περιοχής ευθύνης τους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας.
 
 
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
 
 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

Περισσότερο...


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

12 Απριλίου 2019

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 "Βιολογικές Καλλιέργειες", σύμφωνα με την αριθ. 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει...

Περισσότερο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020

4 Ιανουαρίου 2019

Στις 31/12/2018 το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ δημοσίευσε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020. 

Περισσότερο...


Απόφαση για τους παραγωγούς που διαθέτουν στην αγορά ιδιοπαραγόμενα προϊόντα»

4 Ιανουαρίου 2019


Αναφορικά με το θέμα και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος για τον χαρακτηρισμό των παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που παράγουν οι ίδιοι στην εκμετάλλευσή τους, το ΥΠΑΑΤ αφού εξέτασε το εν λόγω αίτημα, καταχώρησε στην Ηλεκτρονική Βάση εδομένων ακόμα μία Δραστηριότητα, ‘’Παραγωγός Ιδιοπαραγόμενων Προϊόντων’’.

Η δραστηριότητα αυτή θα καταχωρείται αντί της Δραστηριότητας ‘’Χονδρεμπόριο’’ στο αποδεικτικό έγγραφο του παραρτήματος XII του Καν. 889/2008 στις κάτωθι περιπτώσεις (ΒΛ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)

Περισσότερο...


Παράταση λίγων ημερών έλαβε η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την ένταξη στο Μέτρο 11 «Βιολογική Κτηνοτροφία».

20 Απριλίου 2018

Παράταση λίγων ημερών έλαβε η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την ένταξη στο Μέτρο 11 «Βιολογική Κτηνοτροφία».
 

Περισσότερο...


Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στη Βιολογική Κτηνοτροφία

2 Απριλίου 2018

Μετά από δύο παρατάσεις, λόγω προβλημάτων στο μηχανογραφικό σύστημα, άνοιξε την Παρασκευή 30 Μαρτίου η πλατφόρμα για αιτήσεις στη Βιολογική Κτηνοτροφία, που θα λειτουργεί μέχρι τις 20 Απριλίου, δίνοντας στους βιοκτηνοτρόφους το δικαίωμα να υποβάλλουν παράλληλα αίτηση στήριξης για τον ίδιο βοσκότοπο ή/και εκτροφή ζώων και στο Μέτρο για τις Σπάνιες Φυλές που θα προκηρυχθεί.

Περισσότερο...


Ανακοίνωση της Δνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με την Ανάκληση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» (21/11/2017)

21 Νοεμβρίου 2017

Αναφορικά με το θέμα σας αποστέλλουμε συνημμένα Ανακοίνωση της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας  του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την ''Ανάκληση  των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020''  για ενημέρωσή σας, ενημέρωση των υπηρεσιών ευθύνης σας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο site του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr)  και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr

Περισσότερο...


Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων (ΝΕΑ ΚΥΑ) (11/10/2017)

11 Οκτωβρίου 2017

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2543/103240/03.10.2017(ΦΕΚ Β΄3529/09.10.17) ΥΑ για τη Βιολογική
Γεωργία»
 
 • ΥΑ αριθμ.2543/103240/03.10.2017(ΦΕΚ Β΄3529/09.10.17) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
  του Συμβουλίου 
  (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ.25) της Επιτροπής, σχετικά με
  τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, 
  την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγήςκαι υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής
  βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες»  

Περισσότερο...


ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ"

3 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ"

Η "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ" από αρχές Ιουλίου μεταφέρθηκε σε νέες, ιδιόκτητες πλέον εγκαταστάσεις, στην οδό Κύπρου & Ιωάννη Πετρίδη 65, (όπισθεν 1ου Γυμνασίου - Λυκείου) πάλι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, και προσκαλεί τους συνεργάτες της να τις επισκευτούν.  https://goo.gl/maps/ta1WbBY6a7S2

Περισσότερο...


Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

2 Ιουνίου 2017


Περισσότερο...


Ανάρτηση ονομάτων για την Βιολογική Κτηνοτροφία στον ΕΒΡΟ

20 Μάϊου 2013

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου της Π.Ε Έβρου ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 20-05-2013 θα έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ, στα Περιφερειακά Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας, στους Δήμους και στις δημοτικές ενότητες της περιοχής οι προσωρινές καταστάσεις με τους καταρχήν δικαιούχους, και τους απορριπτόμενους της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», για όσους παραγωγούς υπέβαλλαν αίτηση για ένταξη στην νέα πενταετία.

Περισσότερο...


Ανάρτηση Ονομάτων για την Βιολογική Κτηνοτροφία στην ΠΙΕΡΙΑ

20 Μάϊου 2013

ΠΙΕΡΙΑ: Ανάρτηση Αρχικών Καταστάσεων Δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων των δράσεων 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Παραγωγή Καπνού» και 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013

Περισσότερο...


Συμφωνία για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου στη βιολογική γεωργία της ΕΕ

20 Μάϊου 2013

Συμφωνία για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου στη βιολογική γεωργία της ΕΕ

Περισσότερο...


ΕΣΠΑ και μεταποιητικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα

20 Μάϊου 2013

Τι είδους μεταποιητικές επιχειρήσεις που άπτονται του αγροδιατροφικού τομέα επιδοτεί το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπ. Ανάπτυξης

Περισσότερο...


5η Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων & DETROP

20 Μάϊου 2013

 5η Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων & DETROP  (7-10 Μαρτίου 2013)

Περισσότερο...


Σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ για τα βιολογικά

1 Ιουνίου 2012

Σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ για τα βιολογικά

Από την 1η Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή η εκατέρωθεν αποδοχή των βιολογικών προϊόντων Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας στέρεες βάσεις για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς επίσης και της απασχόλησης και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περισσότερο...


Ημερίδα της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ στον Έβρο

29 Μάϊου 2012

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ στα πλαίσια του προγράμματος ελέγχων της και της γνωριμίας της με τους νέους βιοκαλλιεργητές, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα
στις Φέρες του Ν. Έβρου, την Παρασκευή 01/06/2010 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό θέατρο Φερών.

Εισηγητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης πρόεδρος του Πιστοποιητικού Φορέα.

Περισσότερο...


Θερμά συλλυπητήρια

21 Μάϊου 2012

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της για τον ξαφνικό χαμό του Σπύρου Σγούρου, Γενικού διευθυντή της ΔΗΩ, 
τόσο στην οικογένειά του όσο και στους φίλους και συνεργάτες του.

Για τη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
Ο Διευθυντής
Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης

Περισσότερο...


Σεμινάριο για καλλιέργεια κηπευτικών στη Δράμα

11 Μάϊου 2012

Πενθήμερο ενημερωτικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια των κηπευτικών, στο οποίο οι συμμετέχοντες δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά, διοργανώνει ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής), στη Δράμα.

Περισσότερο...


2η παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της Δράσης 1.2 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ" του Μέτρου 214

30 Απριλίου 2012

2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία»  του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.
 

Περισσότερο...


Νέος Κανονισμός για τους βιολογικούς οίνους

10 Απριλίου 2012

Από την 1η Αυγούστου 2012 εφαρμόζεται ο νέος Κανονισμός για τα βιολογικά κρασιά

Περισσότερο...


Νέα παράταση έως τις 30 Απριλίου για τη βιολογική κτηνοτροφία

29 Μαρτίου 2012

Νέα παράταση έως τις 30 Απριλίου για τη βιολογική κτηνοτροφία

Περισσότερο...


Ημερίδα στον Πύργο με κεντρικό ομιλητή τον Δ/ντή της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ, Κώστα Ιγνατιάδη

28 Μαρτίου 2012

Ημερίδα στον Πύργο με κεντρικό ομιλητή τον Δ/ντή της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ, Κώστα Ιγνατιάδη, με θέμα τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία... 

Περισσότερο...


Απόσυρση του νομοσχεδίου για τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ

28 Μαρτίου 2012

Αποσύρθηκε ολόκληρο το νομοσχέδιο για την δημιουργία του ΕΛ.Γ.Ο. "Δήμητρα"...

Περισσότερο...


2η παράταση εως 30 Μαρτίου για τη Βιολογική Γεωργία

10 Μαρτίου 2012

Νέα παράταση μέχρι και τις 30 Μαρτίου δίνει η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» (νέες εντάξεις) του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Περισσότερο...


Εξαιρείται η μηδική από την αγρανάπαυση

5 Μαρτίου 2012

Στη νέα προκήρυξη προστέθηκε παράγραφος που εξαιρεί τη μηδική από την υποχρέωση αγρανάπαυσης.

Περισσότερο...


Παράταση_Μέτρο 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» Δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1 Φεβρουαρίου 2012

Παράταση μέχρι 12 Μαρτίου του προγράμματος βιολογικής γεωργίας
ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ»
ΔΡΑΣΗ 1.1 «Βιολογική γεωργία»

Περισσότερο...


ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» ΔΡΑΣΗ 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1 Φεβρουαρίου 2012

ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» 
ΔΡΑΣΗ 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» 
"Ανοιξαν" οι αιτήσεις για το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας
Από 24 Φεβρουαρίου έως και την 30η Μαρτίου θα υποβάλλουν τους φακέλους τους...

Περισσότερο...


Eκδήλωση/ομιλία με θέμα «Ντόπιες Ποικιλίες & Βιολογική Γεωργία»

30 Ιανουαρίου 2012

Η Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι ( www.peliti.gr ) και
η Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας ( www.biologikesagores.gr )
στα πλαίσια της Agrotica 2012 σας προσκαλούν

Περισσότερο...


ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

10 Φεβρουαρίου 2012

Νέος κανονισμός της ΕΕ επιτρέπει τη χρήση του όρου "Βιολογικός Οίνος"

Περισσότερο...


Οι πράσινες θέσεις για την γεωργία και τα τρόφιμα στην Agrotica

31 Ιανουαρίου 2012

Ανοιχτή εκδήλωση διαβούλευσης με  κοινωνικούς, παραγωγικούς φορείς και οργανώσεις στην Agrotica

Περισσότερο...


Προκυρήσσεται πρόσκληση για τη Βιολογική Κτηνοτροφία. Από 20/2 εως 19/3 οι αιτήσεις

20 Ιανουαρίου 2012

Από 20/2 εως 19/3 οι αιτήσεις στην πρόσκληση για τη Βιολογική Κτηνοτροφία.
Έτοιμη προς δημοσίευση είναι σύμφωνα

Περισσότερο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 1.1 ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ)

16 Ιανουαρίου 2012


Μέχρι 29 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις πενταετίας στη βιολογική γεωργία
Με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ και πενταετή διάρκεια, ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης βιολογικής γεωργίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσίευσε το υπουργείο τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, «το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ και αφορούν Δημόσια Δαπάνη»...

Περισσότερο...


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214

17 Ιανουαρίου 2012

Μέτρο 214: "Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις"

Περισσότερο...


Νέες μειωμένες τιμές του τιμοκαταλόγου της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

10 Ιανουαρίου 2012

>>ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ "Φ"

Περισσότερο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

17 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για διετή παράταση και στην βιολογική γεωργία του Μέτρου 214 

 Ssf  
 

Περισσότερο...


Δωρεάν οικονομικές, νομικές και καλλιεργητικές συμβουλές προς τους αγρότες υπόσχεται η ΓΕΣΑΣΕ

30 Ιανουαρίου 2012

Δωρεάν οικονομικές, νομικές και καλλιεργητικές συμβουλές προς τους αγρότες, υπόσχεται να δώσει ο νέος πρόεδρος της ΓΕΣΑΣΕ...

Περισσότερο...


Τελευταίες ενημερώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

30 Ιανουαρίου 2012

Τελευταίες ενημερώσεις από το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Περισσότερο...


ΥΠ.Α.Α.Τ.

10 Ιανουαρίου 2012

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δελτία Τύπου 

Περισσότερο...


Ημερίδα με θέμα τη βιολογική κτηνοτροφία στη Δεσκάτη Γρεβενών

18 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περισσότερο...


Συγχώνευση εποπτευόμενων οργανισμών από ΥΠΑΑΤ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"

18 Ιανουαρίου 2012

Σχέδιο Νόμου Σύσταση Οργανισμού "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ" συγχώνευση εποπτευόμενων οργανισμών από ΥΠΑΑΤ.

Περισσότερο...


Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013

18 Ιανουαρίου 2012

Η ΚΑΠ πρόκειται να αναθεωρηθεί μέχρι το 2013.

Περισσότερο...


AGROTICA 2012: 24η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ

26 Δεκεμβρίου 2011AGROTICA 2012: 24η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ

Έναρξη: 1/2/2012
Λήξη: 5/2/2012


 

Περισσότερο...


ΝΕΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1 Νοεμβρίου 2011

ΝΕΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περισσότερο...


Η Ε.Ε. επιτρέπει την καλλιέργεια του φυτού Στέβια

25 Νοεμβρίου 2011

Από το ερχόμενο έτος αναμένεται να ξεκινήσει ευρέως η καλλιέργεια στέβιας στην Ευρώπη, έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει τη χρήση της ως γλυκαντική ύλη σε τρόφιμα και ποτά. 

Περισσότερο...


BioFach 2012, η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση βιολογικών προϊόντων

12 Δεκεμβρίου 2011

H BioFach  είναι η μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας 

Περισσότερο...


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice