ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Γλωσσάριο για τη Βιολογική Γεωργία

28 Νοεμβρίου 2011

Γλωσσάριο

Αγροχημικά:
Όλες οι σύνθετες ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Περιλαμβάνουν τα χημικά λιπάσματα, τα παρασιτοκτόνα και τις ορμόνες.
Αζαδιραχτίνη:
Φυτικό εντομοκτόνο το οποίο παρασκευάζεται από εκχυλίσματα του τροπικού φυτού Neem (Azadirachta indica).
Αμειψισπορά:
Εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο.
Τι είναι το Ανθρακικό αποτύπωμα;
Το Ανθρακικό Αποτύπωμα υπολογίζει το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, εκδήλωση ή προϊόν.
Ανοιχτή αμειψισπορά:
Η εναλλαγή των καλλιεργειών της οποίας ο κύκλος (πλάνο) που ακολουθεί διαρκεί περισσότερο των 4 ετών.
Βάκιλος Θουριγγίας:
Βακτήριο το οποίο χρησιμοποιείται στα πλαίσια προγραμμάτων βιολογικής καταπολέμησης για τον έλεγχο των προνυμφών λεπιδοπτέρων.
Βιολογική Γεωργία:
Μέθοδος διαχείρισης αγροτικών γαιών με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
Βιολογική καταπολέμηση: s
Χρήση ενός φυσικού εχθρού για τον έλεγχο ενός παρασίτου.
Βιολογικό προϊόν: Προϊόν το οποίο έχει παραχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91
ΓΤΟ:
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
Εγγενής πολλαπλασιασμός:
Πρόκειται για τον πολλαπλασιασμό φυτών με σπόρο. Το φυτό που προκύπτει ονομάζεται σπορόφυτο.
Ενιαίο Εθνικό Σήμα:
Το σήμα το οποίο πρέπει να φέρουν πάνω στις συσκευασίες τους όλα τα Ελληνικά βιολογικά προϊόντα.
Ημερολόγιο επιχειρηματία:
Τα αρχεία (βιβλία) που «κρατάει» ο παραγωγός όπου καταχωρεί όλα τα στοιχεία για τις εισροές και εκροές της επιχείρησης, καθώς και των παρεμβάσεων και των χειρισμών που πραγματοποίησε, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία των αντίστοιχων αποδεικτικών εγγράφων, έτσι ώστε ο Φορέας να είναι σε θέση να επαληθεύσει αυτά.
Κανονισμός Πιστοποίησης:
Οι διαδικασίες που ακολουθεί η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου – πιστοποίησης, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων με αυτήν επιχειρηματιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 834/2007 και της κείμενης Εθνικής Νομοθεσίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007:
για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008: Συμπλήρωμα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και τη επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.
(Κανονισμός(ΕΟΚ) 2092/91:
Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που περιγράφει το Σύστημα Ελέγχου των Βιολογικών Προϊόντων και τους κανόνες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας τους.
Κανονισμός(ΕΚ) 1804/99:
Συμπλήρωμα του 2092/91 στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και το Σύστημα Ελέγχου της Βιολογικής Κτηνοτροφίας)
Κομπόστ:
Αποτέλεσμα της αερόβιας ζύμωσης οργανικών υλικών.
Κοπριά:
Απεκκρίματα αγροτικών ζώων.
Κυκλικές διαδικασίες παραγωγής:
Οι ολοκληρωμένες μέθοδοι βιολογικής παραγωγής όπου η ζωική παραγωγή είναι συνδεδεμένη με την φυτική παραγωγή (π.χ. η παραγόμενη κοπριά χρησιμοποιείται ως λίπασμα)
Λογότυπος ΕΕ:
Το ειδικό σήμα πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων που ενημερώνει για το βιολογικό τρόπο παραγωγής, και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά σε όλα τα προσυσκευασμένα προϊόντα εντός της ΕΕ.
Οργανική λίπανση:
Το σύνολο των πρακτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και την επαρκή θρέψη των φυτών μόνο με χρήση φυσικών υλικών.
Πιστοποίηση:
Το σύνολο των διαδικασιών εκείνων, μέσα από τις οποίες διαπιστώνεται εάν ένα προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με ορισμένες προδιαγραφές.
Πύρεθρο:
Το φυτό Chrysanthemum cinerariaefolium, είδος χρυσάνθεμου, από τα άνθη του οποίου παράγεται η εντομοκτόνος ουσία πυρεθρίνη.
Ροτενόνη:
Εντομοκτόνος ουσία που παράγεται από τιςρίζες του φυτού Derris elliptica.
Τρίτες χώρες:
Όλες οι χώρες οι οποίες δεν είναι Κράτη – Μέλη της ΕΕ.
Χλωρή λίπανση:
Η μέθοδος για βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, που στηρίζεται στη σπορά ψυχανθών κυρίως αλλά και άλλων φυτών και ακολουθείται συνήθως από την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος.
Χούμος:
Το τμήμα εκείνο της οργανικής ουσίας του εδάφους, που έχει σταθεροποιηθεί δημιουργώντας τα πολύτιμα για τη γονιμότητα του εδάφους χουμικά σύμπλοκα.
Ψυχανθή:
Βοτανική οικογένεια στην οποία ανήκουν τα βρώσιμα όσπρια και διάφορα κτηνοτροφικά φυτά όπως τα τριφύλλια, η μηδική, ο βίκος, το λούπινο, κ.α. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι στις ρίζες τους αναπτύσσονται ωφέλιμα βακτήρια τα οποία δεσμεύουν άζωτο.
Ωφέλιμοι οργανισμοί:
Είναι έντομα και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι είτε καταστρέφουν τους εχθρούς των καλλιεργειών είτε βοηθούν στην ανάπτυξη της καλλιέργειας

 

 

 

 

 

 


 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice