ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Β.Γ.

15 Απριλίου 2010

H "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ" ΠΡΟΤΑΣΗ

…για θεραπεία / ανασυγκρότηση της (Συνολικής) Ελληνικής Γεωργίας,
μέσα από σφαιρική και επίμονη «εθνική» (αγρο-)πολιτική Ανάπτυξης της Βιολογικής Γεωργίας
(Καν/σμοί 834/07& 889/09 ΕΕ.) πρωτίστως με:

- (Εκ)παίδευση διηνεκή των βιο-παραγωγώναπό Συμβούλους που φέρουν αξιολογημένα την ιδιότητα αυτή.
- Οικονομικές ενισχύσεις ανάλογα με την αειφορικότητακαι κυκλικότητα των παραγωγικών διαδικασιών, όπως :

  • συνδυασμός φυτικής με ζωική παραγωγή
  • ποικιλότητα καλλιεργουμένων ειδών
  • συμμετοχή ψυχανθών
  • διαχείριση βιομάζας, ενέργειας, υδάτων
  • συμβολή στην περιφερειοποίηση της Ανάπτυξης κλπ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ :
Ο Σκοπός-Μέσο για πολιτικές που θέλουν να είναι «πράσινες», …για διαφυγή από την κλιματική παγίδα!
 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice