ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Πιστοποίηση

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ  παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 834/2007, για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον φυτικό, ζωικό ή παρασκευαστικό τομέα
και παράγει προϊόντα βιολογικής γεωργίας.


Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και τη χορήγηση των εγγράφων πιστοποίησης:

για επιχειρήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής

για παρασκευαστικές επιχειρήσεις

 

 

 

 

 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice