ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με το πρότυπο NATURLAND

                              

 Η “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” παρέχει υπηρεσίες ελέγχου σε συνεργασία με τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης Naturland, για εξαγωγές βιολογικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, σύμφωνα με το πρότυπο:

- Naturland (ιδιωτικό πρότυπο)

 

Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το πρότυπο της Naturland:

http://www.naturland.de

 

 

 

 

 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice