ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

BioSuisse

 

               

Η “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” συνεργάζεται με Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης, για εξαγωγές βιολογικών προϊόντων στην Ελβετία, σύμφωνα με το πρότυπο:

- BioSuisse (πρότυπο Ελβετίας)

 

Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το BioSuisse:

http://www.bio-suisse.ch

 

 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice