ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Ανάρτηση Ονομάτων για την Βιολογική Κτηνοτροφία στην ΠΙΕΡΙΑ

20 Μάϊου 2013

ΠΙΕΡΙΑ: Ανάρτηση Αρχικών Καταστάσεων Δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων των δράσεων 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Παραγωγή Καπνού» και 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Πιερίας γίνεται γνωστό ότι στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε.Πιερίας  (28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη) έχουν αναρτηθεί οι αρχικές (προσωρινές) καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων των Δράσεων 2.3
«Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Καπνού» και 1.2. «Βιολογική Κτηνοτροφία».
Όσοι από τους παραγωγούς κρίνουν ότι έχουν διαφωνία με τη μοριοδότησή τους ή με το αποτέλεσμα των διασταυρωτικών ελέγχων μπορούν να καταθέσουν ένσταση στην Υπηρεσία μας από τη  Δευτέρα 20 Μαΐου έως και την Τρίτη 28 Μαΐου 2013.
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την τριμελή επιτροπή εξέτασης ενστάσεων που έχει οριστεί από την Υπηρεσία μας εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 της αριθμ. 079833/24-10-2011 ΚΥΑ.

 

Πληροφορίες: Σοφία Θεοδωρίδου,  Γεωπόνος της Δ/νσης, τηλ.             2351351257

 

Πηγή:Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice