ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Συμφωνία για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου στη βιολογική γεωργία της ΕΕ

20 Μάϊου 2013

Συμφωνία για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου στη βιολογική γεωργία της ΕΕ

Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που έγινε στις 13 Μαΐου, ενέκρινε το πλαίσιο για τη μελλοντική κατεύθυνση της βιολογικής γεωργίας, με την αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Μιλώντας για αυτή τη συμφωνία ο Υπουργός Γεωργίας, Επισιτισμού και Ναυτιλίας, Simon Coveney, δήλωσε τα εξής:

«Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί την επίτευξη ενός σημαντικού στόχου της Προεδρίας. Παρέχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πολιτική προοπτική για το πώς ο βιολογικός τομέας πρέπει να αναπτυχθεί και θα βοηθήσει σημαντικά την Επιτροπή στην επανεξέταση του υφιστάμενου πολιτικού και νομικού πλαισίου και των μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων για το μέλλον της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη».

Ακόμη ανέφερε ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τον τομέα της βιολογικής γεωργίας, με την αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και παρέχοντας μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στον κλάδο.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλούνται να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία. Επίσης καλούν για τη λήψη μέτρων με στόχο την προστασία της φήμης των προϊόντων της βιολογικής γεωργίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της προώθησης της βιολογικής παραγωγής και την αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων. Ακόμη ζητάνε την εξασφάλιση της χρήσης του λογότυπου της ΕΕ, σαν ένα μέσο να αυξηθεί η αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων στην αγορά και η ευαισθητοποίηση του κοινού. Επίσης θα εξεταστούν οι περαιτέρω δυνατότητες για τη χρηματοδότηση της βιολογικής παραγωγής μέσα από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την υλοποίηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου μέσα στο 2013.


Διαβάστε το κείμενο της συμφωνίας στα αγγλικά


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice