ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

2η παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της Δράσης 1.2 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ" του Μέτρου 214

30 Απριλίου 2012

2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία»  του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.
 

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία»  του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.
 
 
Σε ό,τι αφορά την υπ’ αριθ. 800/19605/17.02.2012 (ΑΔΑ : ΒΟΖΝΒ - ΠΛΟ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» αποφασίζουμε την παράταση  της  καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της παραπάνω πρόσκλησης από 30.04.2012, όπως αυτή είχε παραταθεί με την υπ. αριθ. 1480/37198/29-03-2012 (ΑΔΑ : Β4ΒΒΒ – ΑΘ3) Υπουργική Απόφαση, σε 15.05.2012.

 

 

 Δείτε εδώ το αντίστοιχο έγγραφο.

 
 

                            


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice