ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Νέα παράταση έως τις 30 Απριλίου για τη βιολογική κτηνοτροφία

29 Μαρτίου 2012

Νέα παράταση έως τις 30 Απριλίου για τη βιολογική κτηνοτροφία

Νέα παράταση για ένα ακόμα μήνα έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Δράση 1.2 του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις», η οποία αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία αντίστοιχα. Μετά και τη νέα αυτή παράταση, ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των επενδυτικών φακέλων των υποψηφίων κτηνοτρόφων που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση ορίζεται η 30η Απριλίου.  
Όσον αφορά τη δράση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, ενισχύει όλων των ειδών τα παραγωγικά ζώα, εκτός από τους χοίρους, δηλαδή: αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής, βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.
 Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) καθώς και στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.).
 

 Δείτε εδώ την παράταση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice