ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Εξαιρείται η μηδική από την αγρανάπαυση

5 Μαρτίου 2012

Στη νέα προκήρυξη προστέθηκε παράγραφος που εξαιρεί τη μηδική από την υποχρέωση αγρανάπαυσης.

Στην έστω και καθυστερημένη διόρθωση προέβη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την τροποποιητική προκήρυξη για την παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας μέχρι τις 12 Μαρτίου: Στην αρχική προκήρυξη το πρόγραμμα ζητούσε από τους υποψηφίους καλλιεργητές της μηδικής, που είναι πολυετής καλλιέργεια, να εφαρμόσουν την αγρανάπαυση για τουλάχιστον μία χρονιά στα πλαίσια της περιόδου προσαρμογής στη βιολογική μέθοδο, πράγμα που θα έπρεπε να ζητείται μόνο στην περίπτωση μονοετών αροτραίων καλλιεργειών.
Στη βελτιωμένη προκήρυξη προστέθηκε παράγραφος που εξαιρεί τη μηδική από την υποχρέωση της αγρανάπαυσης, δίνοντας το δικαίωμα σε πολλούς παραγωγούς βιολογικών ζωοτροφών να κάνουν τα χαρτιά τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα έστω και την τελευταία στιγμή. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Εξαιρείται η καλλιέργεια της μηδικής από την απαίτηση για υποχρεωτική εφαρμογή αγρανάπαυσης κατά τα δυο πρώτα έτη, για καλλιέργειες που εντάσσονται στο Πρόγραμμα με περίοδο προσαρμογής (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, παρ. 8 σημείο ββ)».


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice