ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Παράταση_Μέτρο 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» Δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1 Φεβρουαρίου 2012

Παράταση μέχρι 12 Μαρτίου του προγράμματος βιολογικής γεωργίας
ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ»
ΔΡΑΣΗ 1.1 «Βιολογική γεωργία»

Παράταση δόθηκε στις αιτήσεις που κατατίθενται για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 2.1.4 Δράση 1.1 "Βιολογική Γεωργία").
Δείτε εδώ την τρέχουσα επικαιροποιημένη
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice