ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» ΔΡΑΣΗ 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1 Φεβρουαρίου 2012

ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» 
ΔΡΑΣΗ 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» 
"Ανοιξαν" οι αιτήσεις για το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας
Από 24 Φεβρουαρίου έως και την 30η Μαρτίου θα υποβάλλουν τους φακέλους τους...

Από 24 Φεβρουαρίου έως και την 30η Μαρτίου θα  υποβάλλουν τους φακέλους τους,οι υποψήφιοι κτηνοτρόφοι  προκείμενου να ενταχθούν στην Δράση 1.2 του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσε­ις» για τη Βιολογική Κτηνοτροφία.
 
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η προκήρυξη της δράσης, η οποία δημο­σιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια», το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 20.000.000 ευ­ρώ και αφορούν Δημόσια Δαπάνη.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλο­υν τις αιτήσεις τους στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) κα­θώς και στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.).

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice