ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

10 Φεβρουαρίου 2012

Νέος κανονισμός της ΕΕ επιτρέπει τη χρήση του όρου "Βιολογικός Οίνος"

 Επιτέλους ύστερα από πολλά χρόνια, οι διατάξεις της ΕΕ για το βιολογικό κρασί είναι πλέον γεγονός. Έως σήμερα οι διαφωνίες σχετικά με τα θειώδη κλπ δεν είχαν καταστήσει δυνατόν να προκύψει κάποιος σχετικός κανονισμός, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ο όρος βιολογικό κρασί και ως μοναδικό χαρακτηρισμό να υφίσταται ο όρος κρασί από βιολογικά σταφύλια. Δηλαδή η νομοθεσία ίσχυε μόνο για την καλλιέργεια σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας και όχι για την οινοποίηση. Οι νέες διατάξεις θα δημοσιευθούν στις προσεχείς εβδομάδες.

Με τον νέο κανονισμό, ο οποίος εφαρμόζεται από το έτος συγκομιδής 2012, επιτρέπεται στους παραγωγούς βιολογικού οίνου να χρησιμοποιούν τον όρο «βιολογικός οίνος» στις ετικέτες των προϊόντων τους. Η ετικέτα πρέπει επίσης να φέρει τον βιολογικό λογότυπο της ΕΕ και τον κωδικό του οργανισμού πιστοποίησης και να τηρεί στους λοιπούς κανόνες επισήμανσης των οίνων. Μολονότι υπάρχουν ήδη κανόνες για τον «οίνο από βιολογικά σταφύλια», οι κανόνες αυτοί δεν καλύπτουν τις οινολογικές πρακτικές, δηλαδή το σύνολο των διεργασιών μεταποίησης των σταφυλιών για την παραγωγή οίνου. Ο αμπελοοινικός τομέας είναι ο μόνος που δεν καλύπτεται πλήρως από τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα πρότυπα για τη βιολογική γεωργία με βάση τον κανονισμό 834/2007.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι νέοι κανόνες έχουν το πλεονέκτημα ότι βελτιώνουν τη διαφάνεια και την αναγνωρισιμότητα από τους καταναλωτές. Εκτός του ότι θα συμβάλουν στη διευκόλυνση της εσωτερικής αγοράς, οι κανόνες αυτοί θα ενισχύσουν τη θέση των βιολογικών οίνων της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι πολλές άλλες χώρες οινοπαραγωγής (ΗΠΑ, Χιλή, Αυστραλία, Νότια Αφρική) έχουν ήδη θεσπίσει πρότυπα για τους βιολογικούς οίνους. Το νομοθέτημα αυτό συμπληρώνει τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία ώστε να καλύπτει πλέον όλα τα γεωργικά προϊόντα.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει ένα επιμέρους σύνολο οινολογικών πρακτικών (πρακτικών οινοποίησης) και ουσιών για τους βιολογικούς οίνους που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 606/2009 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (ΚΟΑ). Για παράδειγμα, το σορβικό οξύ και η αποθείωση δεν θα επιτρέπονται και το επίπεδο των θειωδών ενώσεων στον βιολογικό οίνο πρέπει να είναι χαμηλότερο τουλάχιστον κατά 30-50 mg ανά λίτρο σε σχέση με το συμβατικό ισοδύναμό τους (ανάλογα με την περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα). Εκτός από αυτό το επιμέρους σύνολο προδιαγραφών, θα εφαρμόζονται επίσης οι γενικοί κανόνες οινοποίησης που ορίζονται στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς. Όπως και οι οινολογικές αυτές πρακτικές, ο «βιολογικός οίνος» πρέπει φυσικά να παράγεται επίσης από σταφύλια βιολογικής παραγωγής - όπως ορίζεται στον κανονισμό 834/2007.

Μετά την ψηφοφορία που διεξήχθη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής βιολογικής παραγωγής, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Dacian Cioloş δήλωσε τα εξής: «Χαίρομαι που τελικά καταλήξαμε σε συμφωνία επί του θέματος αυτού, δεδομένης της σημασίας που έχει η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων που θα εγγυώνται την σαφήνεια στην προσφορά προϊόντων στους καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα βιολογικά προϊόντα. Χαίρομαι γιατί οι κανόνες αυτοί διαφοροποιούν σαφώς τον συμβατικό από τον βιολογικό οίνο - όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα βιολογικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές μπορούν να είναι βέβαιοι ότι κάθε «βιολογικός οίνος» θα έχει παραχθεί βάσει αυστηρότερων κανόνων παραγωγής.»


Πηγή: organiclife.gr


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice