ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214

17 Ιανουαρίου 2012

Μέτρο 214: "Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις"

 
 • Το μέτρο αυτό στηρίζει μεθόδους γεωργικής παραγωγής που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του γεωργικού τοπίου και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
 • Βιολογική γεωργία
 • Βιολογική κτηνοτροφία
 • Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας
 • Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
 • Προστασία υγροτοπικών συστημάτων
 • Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
 • Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
 • Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
 • Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής
 • Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία
 • Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
 • Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
 • Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
 • Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας

Σχετικά έγγραφα - Περιγραφή


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice