ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Συγχώνευση εποπτευόμενων οργανισμών από ΥΠΑΑΤ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Σχέδιο Νόμου Σύσταση Οργανισμού "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ" συγχώνευση εποπτευόμενων οργανισμών από ΥΠΑΑΤ.

Σχέδιο Νόμου Σύσταση Οργανισμού "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ" 
συγχώνευση εποπτευόμενων οργανισμών από ΥΠΑΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice