ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013

Η ΚΑΠ πρόκειται να αναθεωρηθεί μέχρι το 2013.

Στις 12 Απριλίου του 2010, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της ΚΑΠ η οποία διήρκησε μέχρι 11 Ιουνίου 2010. 
 
Τον Ιούλιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε στις Βρυξέλλες, συνέδριο πάνω στα συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης.
 
Στις 18 Νοεμβρίου του 2010, η Επιτροπή παρουσίασε μία Ανακοίνωση με τίτλο «Η ΚΑΠ με ορίζοντα το 2020», η οποία περιγράφει τις επιλογές για το μέλλον της ΚΑΠ και ξεκινάει τη συζήτηση με τα άλλα θεσμικά όργανα και τους ενδιαφερόμενους. 
 
Στις 6 Οκτωρίου 2011 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση, η οποία θεσπίζει κοινούς κανόνες για όλα τα ταμεία που υπάγονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο. 
 
Στις 12 Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή παρουσίασε τις νομοθετικές προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2013, μεταξύ των οποίων και τον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη 
 
Οι στόχοι της ΚΑΠ μετά το 2013, θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αλλά και με τους στόχους της Πολιτικής Συνοχής. 

Σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice