ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Προκυρήσσεται πρόσκληση για τη Βιολογική Κτηνοτροφία. Από 20/2 εως 19/3 οι αιτήσεις

20 Ιανουαρίου 2012

Από 20/2 εως 19/3 οι αιτήσεις στην πρόσκληση για τη Βιολογική Κτηνοτροφία.
Έτοιμη προς δημοσίευση είναι σύμφωνα

με πληροφορίες και η προκήρυξη για τη Δράση 1.2 του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» για τη Βιολογική Κτηνοτροφία. Η πρόσκληση σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έλαβε χθες, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, την υπογραφή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκανδαλίδης και πρόκειται να δημοσιευτεί τα επόμενα 24ωρα. Ωστόσο, εν αντιθέσει με την προηγούμενη προκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας η οποία δημοσιεύθηκε την ημερομηνία που ξεκινούσαν και οι υποβολές, η πρόσκληση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας θα δημοσιευθεί περίπου ένα μήνα πριν ώστε οι υποψήφιοι και οι μελετητές να έχουν το χρονικό περιθώριο να προετοιμάσουν, με άνεση, τους φακέλους τους. Ειδικότερα,αναφέρεται ότι η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων για τη Δράση 1.2 της Βιολογικής Κτηνοτροφίας θα ξεκινούν στις 20 Φεβρουαρίου ενώ καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 19η Μαρτίου. Ένας ακόμα λόγος που η συγκεκριμένη δράση προκηρύσσεται ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι υποβολές των φακέλων, είναι προκειμένου να μην «φορτωθεί» το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων αφού αυτό το διάστημα «τρέχουν» παράλληλα και όλες οι υπόλοιπες δράσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων.

Στόχος

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της δράσης – σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην σχετική ΚΥΑ – είναι:

  • η προστασία των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
  • η αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων
  • η βελτίωση της ευζωίας των ζώων
  • η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.

 

Ειδικά δικαιολογητικά

Επίσης στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις (ΦΕΚ Β. Αριθ. Φύλλου 2366/Δεκ.2011) αναφέρεται ότι με την αίτηση ενίσχυσης και προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ειδικά κριτήρια επιλογής συνυποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
  • Βεβαίωση από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην οποία θα αναφέρεται ότι παράγει ζωικά βιολογικά προϊόντα σε περίπτωση που ο δικαιούχος το δηλώνει.
  • Βεβαίωση από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην οποία θα αναφέρεται ότι παράγει βιολογικές ζωοτροφές σε περίπτωση που ο δικαιούχος το δηλώνει.
  • Παραστατικά απ’ τα οποία να φαίνεται ότι έχει παραδώσει προϊόν σε μεταποιητική μονάδα, η οποία είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σε περίπτωση που ο δικαιούχος παράγει τέτοια προϊόντα.
  • Βεβαίωση του δημάρχου ότι η εκμετάλλευση του υποψηφίου βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, για όσους υποψήφιους ισχύει αυτό.

Πηγή: agrotypos.gr


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice