ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Οι πράσινες θέσεις για την γεωργία και τα τρόφιμα στην Agrotica

31 Ιανουαρίου 2012

Ανοιχτή εκδήλωση διαβούλευσης με  κοινωνικούς, παραγωγικούς φορείς και οργανώσεις στην Agrotica

Ανοιχτή εκδήλωση διαβούλευσης με  κοινωνικούς, παραγωγικούς φορείς και οργανώσεις


Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδριακό  Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», Αίθουσα D,  17:00 μ.μ.,  
 
Ο ρόλος της γεωργίας είναι κομβικός στο πλαίσιο των  σημερινών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας μας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ένας τομέας πάνω στον οποίο θα πρέπει να στηριχτεί μια διαφορετική πολιτική, μια πολιτική  που δεν ασκήθηκε ούτε στο παρελθόν αλλά δυστυχώς ούτε σήμερα.

Στα πλαίσια της διαμόρφωσης των  θέσεων των Οικολόγων Πράσινων για την Γεωργία και τα Τρόφιμα προχωράμε σε μια διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης της Πράσινης πρότασης για την γεωργία και τα τρόφιμα και επιχειρούμε μια ευρύτερη σύνθεση με εμπλεκόμενους φορείς και οργανώσεις, στην προσπάθεια συνδιαμόρφωσης ενός πλαισίου το οποίο θα αντανακλά τις σημερινές συνθήκες και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα, δίνοντας λύσεις στα αδιέξοδα του αγροδιατροφικού τομέα.
Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012, στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της AGROTICA,   επιχειρούμε την πρώτη μιας σειράς συναντήσεων σε όλη τη χώρα  με φορείς από το συνεταιριστικό χώρο, την βιολογική γεωργία, τα δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών, τις κλαδικές παραγωγικές οργανώσεις, την επιστημονική κοινότητα, τις καταναλωτικές και οικολογικές οργανώσεις, την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση τους οποίους καλούμε να συμμετάσχουν στην διαβούλευση για την διαμόρφωση των θέσεων του κόμματος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο καταθέτοντας τις απόψεις και ιδέες τους για όλα τα θέματα και προβλήματα που απασχολούν τον χώρο.

 

Πηγή: www.bioport.gr


 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice