ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ σχετικά με την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης

3 Ιουνίου 2019

Σας αποστέλλουμε συνημμένα ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) της δράσης 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2 του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Π.Α.Α. 2014-2020, σύμφωνα με την αριθ. 1102/72525/08-04-2019 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999,  από την Δευτέρα 03/06/2019 και ώρα 00:00:01 μέχρι και την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
 
Στον ιστοχώρο της βιολογικής γεωργίας Μέτρο 11 έχει αναρτηθεί η σχετική επισυναπτόμενη ανακοίνωση
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/4259-biologi-kalliergies11
 
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να λάβουν εγκαίρως γνώση με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας.
 
 
Αντώνιος Περδικάρης M.Sc., Ph.D
Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος
Προϊστάμενος Τμήματος
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης & Υδατοκαλλιεργειών
Λεωφ. Αθηνών  58, 104 41 ΑΘΗΝΑ
organic_farming_logo
Τηλ.: 210 - 5275 277
FAX:  210 - 5275 273
E-mail: aperdikaris@minagric.gr
 Σας αποστέλλουμε συνημμένα ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) της δράσης 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2 του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Π.Α.Α. 2014-2020, σύμφωνα με την αριθ. 1102/72525/08-04-2019 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999,  από την Δευτέρα 03/06/2019 και ώρα 00:00:01 μέχρι και την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
 
Στον ιστοχώρο της βιολογικής γεωργίας Μέτρο 11 έχει αναρτηθεί η σχετική επισυναπτόμενη ανακοίνωση
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/4259-biologi-kalliergies11
 
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να λάβουν εγκαίρως γνώση με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας.
 
 
Αντώνιος Περδικάρης M.Sc., Ph.D
Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος
Προϊστάμενος Τμήματος
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης & Υδατοκαλλιεργειών
Λεωφ. Αθηνών  58, 104 41 ΑΘΗΝΑ
organic_farming_logo
Τηλ.: 210 - 5275 277
FAX:  210 - 5275 273
E-mail: aperdikaris@minagric.gr
 Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice