ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Απόφαση για τους παραγωγούς που διαθέτουν στην αγορά ιδιοπαραγόμενα προϊόντα»

4 Ιανουαρίου 2019


Αναφορικά με το θέμα και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος για τον χαρακτηρισμό των παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που παράγουν οι ίδιοι στην εκμετάλλευσή τους, το ΥΠΑΑΤ αφού εξέτασε το εν λόγω αίτημα, καταχώρησε στην Ηλεκτρονική Βάση εδομένων ακόμα μία Δραστηριότητα, ‘’Παραγωγός Ιδιοπαραγόμενων Προϊόντων’’.

Η δραστηριότητα αυτή θα καταχωρείται αντί της Δραστηριότητας ‘’Χονδρεμπόριο’’ στο αποδεικτικό έγγραφο του παραρτήματος XII του Καν. 889/2008 στις κάτωθι περιπτώσεις (ΒΛ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice