ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Πρόγραμμα Re-agro (βιολογικές καλλιέργειες και αγροτικός τουρισμός).

22 Μάϊου 2012

Δύο τομείς της γεωργίας που αναπτύσσονται συνεχώς και δίνουν τη δυνατότητα ανέλιξης στους αγρότες είναι οι βιολογικές καλλιέργειες και ο αγροτικός τουρισμός.

 
Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Εταιρεία (αδελφή εταιρεία του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου) έχει υπάρξει ιδιαιτέρως δραστήρια σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης ήδη από το 1991 συμμετέχοντας σε πολλά Ευρωπαϊκά και άλλα διεθνικά προγράμματα. Κατά τα τελευταία 8 χρόνια συμμετείχε στην υλοποίηση τριών προγραμμάτων σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες και τον αγροτουρισμό (με μερική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ).
Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση αγροτών σε θέματα βιολογικής γεωργίας και αγροτουρισμού. Για την υλοποίηση των μαθημάτων θα αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε σε τρία προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα: 
1.«Βαλκανικό Αγροδίκτυο»
2.«Εναλλακτικές Μορφές Απασχόλησης – συνεχιζόμενη κατάρτιση στις αγροτικές περιοχές» 
3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «e-AgriNet», με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. 
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Lifelong Learning Programme, Key Activity 4: Dissemination and Exploitation of results.
Συντονιστής του έργου είναι το Αγροτικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ (Βουλγαρία).
Οι εκπαιδευτικές ενότητες που διορθώθηκαν και θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:
Α. Αγροτουρισμός  Β. Βιολογικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία  Γ. Γενικά Θέματα 
1. Αγροτουρισμός γενικά
2. Διαχείριση αγροτουριστικών καταλυμάτων
3. Μάρκετινγκ αγροτουριστικών δραστηριοτήτων
4. Ιππο–τουρισμός
5. Κυνηγετικός τουρισμός 1. Γενικές αρχές βιολογικής γεωργίας
2. Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού
3. Βιολογική καλλιέργεια ελιάς
4. Βιολογική καλλιέργεια φιστικιών
5. Βιολογική καλλιέργεια λαχανικών
6. Εκτροφή σαλιγκαριών 1. Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων 
2. Διαδίκτυο και οι χρήσεις του 
Στην ιστοσελίδα του προγράμματος μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες: www.re-agro.eu.
Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό είναι δωρεάν και γίνεται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκμάθησης http://blog.re-agro.eu/moodle/ . Προς το παρόν είναι διαθέσιμες κάποιες από τις ενότητες ενώ σταδιακά η πλατφόρμα θα ενημερώνεται  με νέο υλικό. 
Παράλληλα, μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο forum http://blog.re-agro.eu/ και να ενημερώνεστε για θέματα βιολογικής γεωργίας, βιολογικής κτηνοτροφίας και αγροτουρισμού. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ  
Ιστοσελίδα:  www.ellinovretaniko.gr 
Υπεύθυνος Προγράμματος: Δημητρακοπούλου Άννα 
Ρεθύμνου 2, 10682 Αθήνα  
τηλ: ++30 2108217710 
φαξ:++30 2108215025 
E-mail: sag@bhc.gr 
Αριθμός προγράμματος: 511511-LLP-1-2010-1-BG-KA4-KA4MP
Αριθμός σύμβασης: 2010- 4060/ 001 -001
Πηγή: agronews.gr


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice