ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Πατέντα της Bayer παραβιάζει την νομοθεσία

25 Νοεμβρίου 2011

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών πρόσφατα χορήγησε μια ευρεσιτεχνία για την εταιρεία Bayer που παραβιάζει την νομοθεσία..Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών στο Μόναχο πρόσφατα χορήγησε μια ευρεσιτεχνία για την γερμανική εταιρεία Bayer προκειμένου για βελτίωση φυτών με υψηλότερη ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις (EP1616013), αναφέρει η οργάνωση “No Patents on Seeds”. Η καλύπτουσα μεγάλο εύρος πατέντα θα προσφέρει στη Bayer μονοπωλιακό έλεγχο πάνω σε σημαντικές καλλιέργειες τροφίμων, περικλείοντας τόσο την γενετική μηχανική στα φυτά όσο και την διαδικασία της κλασικής βελτίωσης και τα παράγωγα φυτά αυτών.
Οι πατέντες σε διαδικασίες συμβατικής βελτίωσης, που βασίζονται σε διασταύρωση και επιλογή, βρίσκονται σε αντίθεση με το Άρθρο 53β της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ευρεσιτεχνιών. Αυτό επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών σε μια προηγούμενη απόφαση στα τέλη του 2010. Ωστόσο, στην αξίωση 14 της πατέντας της Bayer δεν πατεντάρεται τίποτα άλλο παρά συμβατική διασταύρωση φυτών βασισμένη σε φυσικές γενετικές καταστάσεις.

«Αυτή η νέα πατέντα για την Bayer παραβιάζει το νόμο. Ειδικότερα, έρχεται σε αντίθεση με την απαγόρευση των πατεντών σε ουσιώδεις βιολογικές διαδικασίες πολλαπλασιασμού. Αυτή η υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι ο Ευρωπαϊκός Νομός για τις πατέντες είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί έτσι ώστε να απαγορεύει αποτελεσματικά τις πατέντες στον πολ/σμό των φυτών και των ζώων. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών πρέπει να υποβληθεί σε αντικειμενικό έλεγχο. Αν πατέντες αυτού του είδους δεν σταματουνται, οι διαθέσιμοι πόροι για την καθημερινή ζωή θα ξεπουληθούν σε εταιρείες όπως η Bayer και η Monsanto», προειδοποιεί ο Christoph Then, εκπρόσωπος της διεθνής συμμαχίας «No Patents on Seeds».

Πηγή: No Patents on Seeds, 22.08.2011
www.organic-market.info


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice