ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Σύγχρονοι τρόποι διάθεσης βιολογικών προϊόντων: Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Καλλιέργεια

1 Νοεμβρίου 2011

Η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Καλλιέργεια (Community Supported Agriculture, CSA), αφορά στο πώς ο καθένας μας αναλαμβάνει την ευθύνη για τον τρόπο που παράγεται η τροφή του και το πώς αυτή φτάνει στο τραπέζι του...
 Η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Καλλιέργεια (Community Supported Agriculture, CSA), αφορά στο πώς ο καθένας μας αναλαμβάνει την ευθύνη για τον τρόπο που παράγεται η τροφή του και το πώς αυτή φτάνει στο τραπέζι του. Είναι μια απευθείας σχέση μεταξύ του παραγωγού και εκείνου που καταναλώνει τα τρόφιμα που αυτός παράγει (...) και περικλείει ένα ευρύ φάσμα συνεργατικών σχέσεων μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών. Κάθε ένας από αυτούς τους διακανονισμούς είναι ξεχωριστός, ανταποκρινόμενος στις συνθήκες μέσα από τις οποίες γεννήθηκε.

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Καλλιέργεια (CSA) ως:
Μια συνεταιριστική συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών όπου στην καλύτερη περίπτωση οι ευθύνες και οι ανταμοιβές της καλλιέργειας μοιράζονται από κοινού.

Δεδομένου ότι τα Κοινοτικά Υποστηριζόμενα αγροκτήματα είναι απευθείας υπόλογα στα μέλη-καταναλωτές τους, προσπαθούν να παρέχουν τρόφιμα φρέσκα, υψηλής ποιότητας και τυπικά εφαρμόζουν βιολογικές ή βιοδυναμικές μεθόδους καλλιέργειας. (…) κάποια Κοινοτικά Υποστηριζόμενα αγροκτήματα ενθαρρύνουν τα μέλη τους να δουλεύουν στο αγρόκτημα σε αντάλλαγμα για ένα μέρος των εξόδων συμμετοχής τους στο δίκτυο αυτό. Η CSA είναι μια από κοινού δέσμευση για τη δημιουργία ενός πιο τοπικού και δίκαιου συστήματος καλλιέργειας, τέτοιου που να επιτρέπει στους καλλιεργητές να εστιάζουν στο πώς να κάνουν πιο αποδοτικές τις καλλιεργητικές πρακτικές τους, και ταυτόχρονα να συντηρούν παραγωγικές και επικερδείς καλλιέργειες.

Μορφές της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Καλλιέργειας
Οι CSAs εκφράζουν την κουλτούρα των κοινοτήτων που εξυπηρετούν, τις δυνατότητες της εν λόγω έκτασης και των καλλιεργητών που την διαχειρίζονται. Γι’ αυτό το λόγο καμιά CSA δεν είναι όμοια με την άλλη και είθισται να είναι δυναμικές καθώς οι ανάγκες της κοινότητας αλλάζουν μέσα στο χρόνο.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πρωτοβουλιών CSA όπως: ολοκληρωμένες (μικτές) γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καταναλωτικά υποστηριζόμενα πλαίσια, καλλιεργητικές κοινότητες, πλαίσια ενοικίασης ή παραχώρησης γης, αστικές καλλιέργειες, διανομές κοινοτικής γης κ.α.
Παραδείγματα τέτοιων ενεργειών βρίσκονται στον ιστότοπο του www.soilassociation.org. Οι Κοινοτικά Υποστηριζόμενες Καλλιέργειες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το ποιος τις οργανώνει ή ποιο είναι το κίνητρο για αν οργανωθούν.

Τα δημιουργούμενα σχήματα μπορούν να είναι:
Πρωτοβουλίες των καλλιεργητών
Οργανώνονται από τον καλλιεργητή, στον οποίο τα μέλη του συνεταιρισμού συνδράμουν οικονομικά, χωρίς να παρεμβαίνουν ιδιαιτέρως, παρά το ότι ο βαθμός παρέμβασης είναι διαφορετικός μεταξύ των διαφόρων πλαισίων.
Πρωτοβουλίες της κοινότητας/καταναλωτών
Οι καταναλωτές συμμετέχουν ή ακόμη και διαχειρίζονται το πλαίσιο, εργαζόμενοι από κοντά με τον καλλιεργητή που παράγει ό,τι εκείνοι επιθυμούν. Ο βαθμός της παρέμβασης του καταναλωτή ποικίλλει κάθε φορά.
Συνεταιρισμός καλλιεργητών
CSA όπου δυο ή περισσότερα αγροκτήματα συνεργάζονται για να προμηθεύουν τα μέλη τους με μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στην κάθε γεωργική εκμετάλλευση να εξειδικευτεί στην πιο κατάλληλη καλλιέργεια για την εν λόγω εκμετάλλευση
Συνεταιρισμός παραγωγών-καταναλωτών
Όπως περιγράφηκε παραπάνω, οι παραγωγοί δημιουργούν συνεργατικά δίκτυα για να έχουν πρόσβαση σε ποικιλία προϊόντων, εδώ όμως υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση από τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές μπορεί να έχουν από κοινού τη γη ή άλλους πόρους με τους συνεργαζόμενους καλλιεργητές και να δουλεύουν από κοινού για να παράγουν και να διανέμουν τα τρόφιμα.

Πηγή: http://www.soilassociation.org/Takeaction/Getinvolvedlocally/Communitysupportedagriculture

 

Άλλες πηγές για σχετική ενημέρωση:

http://biotacc-project.com/GR/index.php
http://www.cias.wisc.edu/farm-to-fork/community-supported-agriculture-growing-foodand-community
http://www.landstewardshipproject.org/csa.html#csa
http://www.springerlink.com/content/p070658054074768/
http://books.google.com/booksid=ofVEXhBTfBIC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
"Συνεταιρισμοί παραγωγών-καταναλωτών"


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice