ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Παρασκευαστική Δραστηριότητα

1 Ιανουαρίου 2018

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε συνοπτικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε
αν ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με τη μεταποίηση Βιολογικών προϊόντων.

Απαιτήσεις πιστοποίησης - προδιαγραφές για παρασκευαστικές δραστηριότητες

 

 Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice