ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΝ ΣΥΜΜΦΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2019 ΤΗΣ Β.Γ. / Β.Κ.

17 Μαρτίου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΝ ΣΥΜΜΦΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2019 ΤΗΣ Β.Γ. / Β.Κ.
 
Καλημέρα,
σας γνωρίζουμε πως στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊου (Covid-19), αλλά και της προσπάθειας για την αποφυγή του κινδύνου απώλειας ενισχύσεων, αναρτάται ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρμογής 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 27-4-2020.
 
Με εκτίμηση
Ανδρέας Τσούμας
 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος
Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα
andreas.tsoumas@opekepe.gr
ημερομηνία υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρμογής 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 27-4-2020.


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice